Följande moment ingår vid rutinservice av din utombordsmotor (där det är applicerbart). Vi följer i möjligaste mån tillverkarnas rekommendationer/servicescheman.
X
Provkörning Motor
X
Byte Växelhusolja
X
Byte Motorolja/Filter
X
Rengöring Bränslesil
X
Byte Bränslefilter
X
Byte Bränsleförfilter/Vattenavskiljare
X
Kontroll Trim-Tiltfunktion samt oljenivå
X
Byte/rengöring Luftfilter
X
Byte/Kontroll Tändstift
X
Byte/Kontroll Anoder
X
Smörjning Propelleraxel
X
Smörjning utvändiga rörliga delar
X
Konservering (vid service utförd på hösten)
Följande moment ingår vid Kontroll/Byte av impeller. Vi följer i möjligaste mån tillverkarnas rekommendationer/servicescheman.
X
Demontering Växelhus
X
Kontroll av Axlar
X
Demontering av Vattenpump
X
Kontroll/Byte av impeller
X
Kontroll inre korrosion
X
Smörjning av Axlar