Här kan du se vilka moment som ingår i den service du beställer för ditt Drev där det är applicerbart.
X
Byte Växelhusolja
X
Kontroll/Byte Anoder
X
Smörjning Drev och Sköld
X
Kontroll Bälgar
X
Infettning Propelleraxel
Här kan du se vilka moment som ingår i den service du beställer för ditt Backslag där det är applicerbart.
X
Kontroll av länkarmar och funktion
X
Byte Olja och Filter
X
Kontroll/Byte Anoder